Τα παραπάνω μηνύματα (01 - 06) έχουν αναρτηθεί, ως Video CD και στο Youtube στο κανάλι "Filadelfos Channel 1"

Τα παραπάνω μηνύματα (07 - 12) έχουν αναρτηθεί, ως Video CD και στο Youtube στο κανάλι "Filadelfos Channel 1"

Τα παραπάνω μηνύματα (13 - 18) έχουν αναρτηθεί, ως Video CD και στο Youtube στο κανάλι "Filadelfos Channel 1"

Τα παραπάνω μηνύματα (19 - 24) έχουν αναρτηθεί, ως Video CD και στο Youtube στο κανάλι "Filadelfos Channel 1"

Τα παραπάνω μηνύματα (25 - 30) έχουν αναρτηθεί, ως Video CD και στο Youtube στο κανάλι "Filadelfos Channel 1"

Τα παραπάνω μηνύματα (31 - 36) έχουν αναρτηθεί, ως Video CD και στο Youtube στο κανάλι "Filadelfos Channel 1"

Τα παραπάνω μηνύματα (37 - 42) έχουν αναρτηθεί, ως Video CD και στο Youtube στο κανάλι "Filadelfos Channel 1"

Τα παραπάνω μηνύματα (43 - 48) έχουν αναρτηθεί, ως Video CD και στο Youtube στο κανάλι "Filadelfos Channel 1"

Τα παραπάνω μηνύματα (49 - 54) έχουν αναρτηθεί, ως Video CD και στο Youtube στο κανάλι "Filadelfos Channel 1"