ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ από το χορικό ΜΕΣΣΙΑΣ_Mε τη ROYAL CHORAL SOCIETY (4.23')

Andre Rieu: ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ_από το xoρικο ΜΕΣΣΙΑΣ του ΧΑΙΝΤΕΛ (4.06')_

Andre Rieu: ΗΑLLELUJAH_Live από το Radio City Music Hall (3.26')

MEΣΣΙΑΣ_απόσπασμα_Με την LONDON SYMPHONY ORCHESTRA (4.12')