Στίχοι - Μουσική: ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ερμηνεία: ΘΑΛΕΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Στίχοι - Μουσική: ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ερμηνεία: ΘΑΛΕΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Στίχοι - Σύνθεση - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Στίχοι - Σύνθεση - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Στίχοι - Σύνθεση - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Νίκος και Αννινος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ