ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ: Θέμα 1ο - ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ
Θέμα 2ο - ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΜΜΑΟΥΣ - Μέρος 3ο - ΥΜΝΟΙ & ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ GOSPEL