Υπ΄αριθ. Video CD 144 (με τον παραπάνω τίτλο) δεν υπάρχει, γιατί καλύπτεται από το VideoCD 37