01. ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - Γενικά σχόλια (1.15.13')

02. Εορτή 1η - ΠΑΣΧΑ - Μέρος Α΄ (1.38.53')

03. Εορτή 1η - ΠΑΣΧΑ - Μέρος Β΄ (1.39.49')

04. Εορτή 2η - ΑΖΥΜΩΝ - Αλκιβ. Τζελέπης (1.25.29')

05. Εορτή 3η - ΔΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ

06. Εορτή 4η - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - Μέρος Α΄ (1.23.15')

07. Εορτή 4η - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - Μέρος Β΄ (1.20.34')

08. Εορτή 5η - ΣΑΛΠΙΓΓΩΝ - Αλκιβ.Τζελεπης (1.12.54')

09. Εορτή 6η - ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ - Μέρος Α΄ (1.25.07')

10. Εορτή 6η - ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ - Μέρος Β΄ (1.26.21')

11. Εορτή 7η - ΣΚΗΝΟΠΗΓΙΑΣ (1.26.09')

H ημερομηνία 2000 μ.Χ. δεν αντιστοιχεί στην ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, καθόσον το σημερινό ημερολόγιο δεν αντιστοιχεί με το Εβραϊκό. Έχει στρογγυλοποιηθεί για πρακτικούς λόγους, ώστε να γίνει κατανοητό το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. Η 7η χιλιετηρίδα θα αρχίσει 7 έτη μετά την μελλοντική αρπαγή της εκκλησίας (ζώντων πιστών και αναστημένων νεκρών πιστών), τότε είναι που θα εκπληρωθεί και η 5η εορτή των Σαλπίγγων!!