Κατά ΜΑΤΘΑΙΟΝ ευαγγέλιο - Ν.Βάμβας

ΚΕΙΜΕΝΟ: Μετάφραση Νεοφ.Βάμβα - ΑΦΗΓΗΣΗ: Βασίλης Λαζάρου - Κανάλι: TheWORD

Κατά ΜΑΡΚΟΝ ευαγγέλιο - Ν.Βάμβας

ΚΕΙΜΕΝΟ: Μετάφραση Νεοφ.Βάμβα - ΑΦΗΓΗΣΗ: Βασίλης Λαζάρου - Κανάλι: TheWORD

Κατά ΛΟΥΚΑΝ ευαγγέλιο - Ν.Βάμβας

ΚΕΙΜΕΝΟ: Μετάφραση Νεοφ.Βάμβα - ΑΦΗΓΗΣΗ: Βασίλης Λαζάρου - Κανάλι: TheWORD

Κατά ΙΩΑΝΝΗΝ ευαγγέλιο - Αρχαίο κείμενο

Αρχαίο κριτικό κείμενο - Διαβάζει ο Νικήτας Καυκιός - Κανάλι: TheWORD

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Ιωάννου - Ν.Βάμβα

Αρχαίο κριτικό κείμενο - ΑΦΗΓΗΣΗ: Βασίλης Λαζάρου - Κανάλι: TheWORD