Μετάφραση στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ - Έκδοση 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2003