Δείτε και ακούστε τα μηνύματα από τα παρακάτω Video CD. Η σειρά περιλαμβάνει 16 ΜΗΝΥΜΑΤΑ.

Video 02. H ΔΙΑΘΗΚΗ με το ΝΩΕ_20.03.2019

Video 03. ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΝΩΕ

Video 04. ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ - 03.04.2019

Video 05. H ΔΙΑΘΗΚΗ με τον ΑΒΡΑΑΜ_10.04.2019

Video 06. ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Video 07. ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Video 08. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Video 09. H ΔΙΑΘΗΚΗ με το ΜΩΥΣΗ_22.05.2019

Video 10. ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Video 11. H ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ_05.06.2019

Video 12. Ο ΑΧΑΝ & Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (υπό ανάρτηση)

Video 13. ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ_26.06.2019

Video 14. H ΔΙΑΘΗΚΗ με το ΔΑΒΙΔ (03.07.2019)

15. ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ (18.09.2019)

16. Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 2 ΔΙΑΘΗΚΩΝ (25.09.2019)