Μέρος 1ο - ΝΑ "ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ" ΑΥΤΟΝ

Μέρος 2ο - ΝΑ "ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ" ΑΥΤΟΝ

Μέρος 3ο - ΝΑ "ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ" ΑΥΤΟΝ

Μέρος 4ο - ΝΑ "ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ" ΑΥΤΟΝ

Μέρος 5ο - ΝΑ "ΤΙΜΟΥΜΕ" ΑΥΤΟΝ (προσεχώς)

Μέρος 6ο - ΝΑ "ΜΕΓΑΛΥΝΟΥΜΕ" ΑΥΤΟΝ (προσεχώς)

Μέρος 7ο - ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ "ΠΑΡΟΝΤΕΣ" Μ' ΑΥΤΟΝ