Παρακάτω θα βρείτε και τα 8 μηνύματα στο Youtube

Μέρος 1ο - Εισαγωγικά σχόλια για Έσχατους Καιρούς

Μέρος 2ο - Η κοινωνική κατάσταση των εθνών.

Μέρος 3ο - Σαν τις ημέρες του Νώε και του Λωτ.

Μέρος 4ο - Τεχνολογία, Εφευρέσεις, Πολιτισμός, κλπ.

Μέρος 5ο - Ψευδοπροφήτες_Μέρος Α΄- 06.11.2019

Μέρος 6ο - Ψευδοπροφήτες_Μέρος Β΄- 13.11.2019

Μέρος 7ο - ΕΣΧ.ΚΑΙΡΟΙ_Ανασύσταση Ισραήλ_Α΄/27.11.2019

Μέρος 8ο - ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, Ανασύσταση Ισραήλ, 04.12.2019 (Η προφητεία του Ιεζεκιήλ Δ' για τις 430 ημέρες)