Μέρος 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ στα ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ - 22.01.2020

Μέρος 2ο - Χάρισμα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - 29.01.2020

Μέρος 3ο - Χάρισμα ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ