Μέρος 1ο - ΖΩΝΤΑΝΗ (live) ΛΑΤΡΕΙΑ με τη Μαγδαληνή στο "Κέντρο Ευαγγελίου" (24.22')

Μέρος 2ο - ΖΩΝΤΑΝΗ (live) ΛΑΤΡΕΙΑ με τη Μαγδαληνή στο "Κέντρο Ευαγγελίου" (20.18')

Μέρος 3ο - ΖΩΝΤΑΝΗ (live) ΛΑΤΡΕΙΑ με τη Μαγδαληνή στο "Κέντρο Ευαγγελίου" (19.18')

Μέρος 4ο - ΖΩΝΤΑΝΗ (live) ΛΑΤΡΕΙΑ με τη Μαγδαληνή στο "Κέντρο Ευαγγελίου" (22.00')