Σειρά 2 μηνυμάτων σε CD και VIDEO (βλέπε παρακάτω τα video)

DVD 01. ΟΙ 2 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

DVD 02. ΟΙ 2 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Ένα αυτοτελές μήνυμα σε CD/VIDEO - Δείτε το video αμέσως παρακάτω.