"Ο ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ" (4 VIDEO) ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δημήτρης Χρηστίδης

Μέρος 1ο - Ο ΠΙΣΤΟΣ στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (19.01.2021)

Μέρος 2ο - Ο ΠΙΣΤΟΣ στην ΕΡΓΑΣΙΑ (26.01.2021)

Μέρος 3ο - Ο ΠΙΣΤΟΣ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ (16.02.2022)

Μέρος 4ο - Ο ΠΙΣΤΟΣ στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ (23.02.2022)