Τεύχος 08ΣΕ_ΘΕΟΤΗΤΑ ΙΧ & ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ (σελ.24)