ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (συνέχεια - Μέρος 1Β: ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ)