Στον φάκελο "ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 2020", θα βρείτε και τα υπόλοιπα δύο βίντεο με ομιλητές:
Video 02: Μέμος Σακελλαρίου
Video 03: Δημήτρης Χρηστίδης